Bridgend County Energy is a Bridgend County Borough Council project funded by Reach and the European Agricultural Fund for Rural Development and managed by the Centre for Sustainable Energy. 

Os ydych chi’n chwilio am wybodaeth ar sut i gadw’n gynnes yn eich cartref, neu sut i ostwng eich biliau, gweler ynni cartref. 

Os ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth am yr help sydd ar gael i grwpiau sy’n rhedeg prosiectau ynni lleol, ewch i (local energy) ynni lleol. 

Os ydych chi’n byw mewn ardal wledig o Sir Pen-y-bont ar Ogwr ac yn dymuno sefydlu prosiect ynni lleol, gweler prosiect ynni Pen-y-bont ar Ogwr wledig. 

Mae Her Ynni Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn rhan o Raglen Datblygu Gwledig i Gymru sy’n rhedeg o 2014 i 2020. Mae’n rhaglen a ariennir gan Ewrop ac mae’n darparu buddsoddiad i gefnogi ystod eang o weithgareddau sy’n cynnwys amaethyddiaeth, gweithredu newid hinsawdd a datblygu cymunedau gwledig.

Mae’r Her yn ceisio annog pobl Pen-y-bont ar Ogwr i feddwl a gweithredu ar faterion ynni drwy wneud pethau fel dod o hyd i gymorth gyda’u biliau ynni, gwneud eu cartref yn fwy effeithlon o ran yno, neu ddod ynghyd yn y gymuned i greu prosiect ynni lleol yn eu hardal.